Advocaat

Voorbereiding van aankoop, verhuur en andere contracten

Vastgoedcontracten verschillen in sommige opzichten van andere verkoop of leaseovereenkomsten: er zijn veel factoren die worden aanbevolen (en die in veel gevallen verplicht zijn). Zonder volledig te zijn, omvatten enkele van deze factoren:

  • Details van het onroerend goed zoals vastgelegd in het kadaster
  • Periode van bezit
  • Vrijstelling van het onroerend goed
  • Wanneer en op welke wijze de aankoopprijs te betalen

Om uw leningaanvraag succesvol te kunnen verwerken, is de informatie over het recht van eerste weigering, het recht van terugkoop, het recht van aankoop of het recht van verkoop, de informatie over bankleningen, allemaal precieze en professionele bewoordingen nodig. Er is ook een procedure voor de aankoop, transcriptie en betaling van andere kosten, die bepaalt voor welke partij (en) aansprakelijk is / zijn. Er is geen universeel sjabloon die naar elke eigenschap kan worden gekopieeerd, omdat er in veel gevallen een afzonderlijke reeks procedures is voor elk eigendomsstype, zoals land.

Zoals te zien is in de korte samenvatting hierboven, is het heel eenvoudig om in problemen te raken als we niet het juiste vastleggen in het contract. De veiligste oplossing is om aan het begin van de onderhandelingen een advocaat te raadplegen en niet alleen wanneer (mogelijk later) blijkt dat het contract op verschillende punten onjuist was.

Procedures voor eigendommen

In het geval dat u, als eigenaar, zonder geldige reden van uw recht wordt verstoord of uw recht wordt ontnomen: dan hebt u recht op bescherming van het onroerend goed. In geval van een voorval binnen 1 jaar na het onstaan, aangifte doen bij de griffier van het kantoor van de burgemeester die bevoegd is voor de locatie van het desbetreffende onroerend goed en anders bij de rechtbank als het voorval zich langer dan 1 jaar geleden heeft voorgedaan.

In veel gevallen wordt een procedure van de verhuurder tegen de huurder gestart. Er is bijvoorbeeld een situatie waarbij de huurder te laat of helemaal geen huur betaalt. Na een bepaalde periode is de verhuurder gedwongen de huurovereenkomst te beëindigen. Soms verlaat de wanbetaler het pand niet. Ons advocatenkantoor kan u dan helpen de situatie op te lossen. Een gerechtelijke beslissing over de bescherming van het onroerend goed is onmiddellijk uitvoerbaar en er is geen beroep tegen mogelijk. De huurder is verplicht eerst een boete te betalen. Als hij het pand nog niet heeft verlaten zal hij onder dwang van de politie het pand worden uitgezet. Als u deze vervelende situatie wilt voorkomen, kunt u de huurovereenkomst opnemen in een privédocument dat is ondertekend door een advocaat, zodat het snel en efficiënt door de wet kan worden gehandhaafd.

Juridisch hulp bij koop van onroerende goederen

We willen allemaal een huis, in het stadscentrum, in de buitenwijken of buitenaf. Ons kantoor is er om u daarbij te helpen. Ons advocatenkantoor zorgt ook voor kladastrale recherche en het opstellen van verkoopdocumenten. U vindt niet alleen het juiste onroerend goed, maar u krijgt ook juridisch advies.

Buurtgeschillen

Velen van ons hebben problemen ondervonden met buren. Bijvoorbeeld over geparkeerde auto’s, overhangende bomen en afval. De lijst met vervelende ongemakken zoals deze is bijna eindeloos. Geschillen tussen buren zijn onderworpen aan een speciaal type van eigendomsbescherming. Vanwege het vaak unieke karakter van de situaties en de mogelijkheden is het vinden van de juiste oplossing echter niet altijd zo eenvoudig als we soms wel denken. Ons kantoor heeft veel expertise in het snel, efficiënt en vreedzaam oplossen van dergelijke geschillen.

Landgerelateerde juridische transacties

Zoals hierboven vermeld, is land een speciaal onderdeel van onroerend goed en valt het niet onder dezelfde wetgeving als algemeen onroerend goed. Momenteel staat de landtransactiewet alleen boeren toe om land te kopen van meer dan 1 hectare. Maar wie is een agrarier? Volgens de huidige wetgeving, iedereen die:

  • landbouw- of bosbouwkwalificaties hebben, of
  • al minstens drie jaar bezig is met de landbouwproductie, of
  • ten minste 25 procent eigendom van een landbouworganisatie heeft.

Volgens de wet zijn zowel grondbezit als landgebruik onderworpen aan vergunningen. In elk geval beslist de landbouwadministratie over de goedkeuring van het contract. De beslissing kan onderworpen zijn aan een rechterlijke toetsing. Volgens de laatste voorschriften kan het contract alleen bij het kadaster worden ingediend op een veiligheidspapier en ondertekend door een advocaat en vooraf goedgekeurd door de autoriteit. Gemiddeld duurt de procedure een half jaar.

Vertegenwoordiging voor het kadaster

In sommige gevallen is het verplicht om wettelijke vertegenwoordiging te hebben voor het kadaster. Ons kantoor heeft ook aanzienlijke professionele ervaring op dit gebied. Ons kantoor biedt effectieve hulp bij het nauwkeurig en uitgebreid formuleren en afsluiten van verkoop- en andere contracten en helpt bij het onderhandelen over gerelateerde contracten. Onze vertegenwoordigings- en administratiediensten omvatten contracten en overeenkomsten met banken en financiële instellingen, dus u kunt er zeker van zijn dat u in de toekomst geen onaangename verrassingen zult ervaren.

Huizenmarkt Hongarije

Telefoonnummer: +36-30-630-5350, +31-6-43062337

E-mailadres: info@huizenmarkt.hu

Webadres: huizenmarkt.hu

Over ons

Ons kantoor houdt zich voornamelijk bezig met de verkoop van nieuw en gebruikt onroerend goed in Csongrád County. Onze activiteit omvat ook de volgende diensten: verzekeringen, kredietbemiddeling, taxatie, verhuizing, interieurarchitect. Juridische zaken worden behandeld door Dr. Gyula Hernádi, een internationale advocaat, advocaat-econoom, master in Europees en internationaal ondernemingsrecht.

© Huizenmarkt Hongarije - Alle rechten voorbehouden
Website: